Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


»Investicija v slaščičarno hlebček d.o.o.«

Naziv aktivnosti:
»Investicija v slaščičarno hlebček d.o.o.«

Javni razpis:
6. Javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Opis aktivnosti:
V okviru aktivnosti naložbe »Investicija v slaščičarno hlebček d.o.o.« je podjetje Hlebček d.o.o. investiralo v nakup nove linije za izdelavo slaščic, pnevmatsko črpalko, mešalec in šok komoro, ter v postavitev enostavnega objekta za skladiščenje, katerega nadzemni del je iz 100% deleža lesa. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije. Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je rast prihodkov podjetja, dvig konkurenčnosti in uvedba novih izdelkov. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Rezultati aktivnosti naložbe so: Nova linija za izdelavo slaščic, pnevmatska črpalka, mešalec in šok komora, ter enostaven objekt za skladiščenje, katerega nadzemni del je iz 100% deleža lesa.

Povezave:

 

 


»Nakup linije za kruh v podjetju hlebček«

Naziv aktivnosti:
»Nakup linije za kruh v podjetju hlebček«

Javni razpis:
5. Javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Opis aktivnosti:
V okviru aktivnosti naložbe »Nakup linije za kruh v podjetju Hlebček« je podjetje Hlebček d.o.o. investiralo v nakup nove linije za izdelavo kruha z visoko vsebnostjo vode. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije. Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmožnosti in v podjetju uvesti nove izdelke. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Rezultati aktivnosti naložbe so: Nova linija za izdelavo kruha z visoko vsebnostjo vode.

Povezave:

 

 


Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček

Naziv aktivnosti:
Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček

Javni razpis:
3. Javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Opis aktivnosti:
V okviru aktivnosti naložbe »Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček« je podjetje Hlebček d.o.o. investiralo v  nakup nove opreme za pekarsko dejavnost. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije. Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne možnosti in v podjetju uvesti nove izdelke. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Rezultati aktivnosti naložbe so: Nova peč za peko kruha in pekovskega peciva, silosni sistem in pekovski vozički.

Povezave: