Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


»IZGRADNJA PROIZVODNO – SKLADIŠČNEGA OBJEKTA IN NAKUP OPREME HLEBČEK«

Naziv aktivnosti:
»IZGRADNJA PROIZVODNO – SKLADIŠČNEGA OBJEKTA IN NAKUP OPREME HLEBČEK«

Javni razpis:
7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Opis aktivnosti:
V okviru naložbe »IZGRADNJA PROIZVODNO – SKLADIŠČNEGA OBJEKTA IN NAKUP OPREME HLEBČEK« bo potekala izgradnja proizvodno skladiščnega objekta z opremo, in sicer detektor kovin, hladilnice in zamrzovalnice, plinske rotacijske peči, stroj za oblikovanje, šok komora – spiralna, šok komora – kontejnerska, čelni viličar, električni visoko dvižni viličar, postajo za umivanje rok, pakirna linija in ledomat.

Cilji in pričakovani rezultati:

Cilji naložbe so povečanje proizvodnih in skladiščnih kapacitet, povečanje prihodkov podjetja in dodane vrednosti, zmanjšanje stroškov, razvoj novih izdelkov, možnosti novih strateških partnerjev ter širitev na tuje trge. Poleg navedenega je cilj naložbe povečanje proizvodnje izdelkov in večja produktivnost.
Rezultat naložbe je nov proizvodno skladiščni objekt z opremo, ki bo omogočil nadaljnjo rast prihodkov, razvoj novega izdelka, ohranjanje kakovosti izdelkov in dvig konkurenčnosti.

Povezave:

 

 


»Investicija v slaščičarno hlebček d.o.o.«

Naziv aktivnosti:
»Investicija v slaščičarno hlebček d.o.o.«

Javni razpis:
6. Javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Opis aktivnosti:
V okviru aktivnosti naložbe »Investicija v slaščičarno hlebček d.o.o.« je podjetje Hlebček d.o.o. investiralo v nakup nove linije za izdelavo slaščic, pnevmatsko črpalko, mešalec in šok komoro, ter v postavitev enostavnega objekta za skladiščenje, katerega nadzemni del je iz 100% deleža lesa. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije. Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je rast prihodkov podjetja, dvig konkurenčnosti in uvedba novih izdelkov. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Rezultati aktivnosti naložbe so: Nova linija za izdelavo slaščic, pnevmatska črpalka, mešalec in šok komora, ter enostaven objekt za skladiščenje, katerega nadzemni del je iz 100% deleža lesa.

Povezave:

 

 


»Nakup linije za kruh v podjetju hlebček«

Naziv aktivnosti:
»Nakup linije za kruh v podjetju hlebček«

Javni razpis:
5. Javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Opis aktivnosti:
V okviru aktivnosti naložbe »Nakup linije za kruh v podjetju Hlebček« je podjetje Hlebček d.o.o. investiralo v nakup nove linije za izdelavo kruha z visoko vsebnostjo vode. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije. Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmožnosti in v podjetju uvesti nove izdelke. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Rezultati aktivnosti naložbe so: Nova linija za izdelavo kruha z visoko vsebnostjo vode.

Povezave:

 

 


Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček

Naziv aktivnosti:
Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček

Javni razpis:
3. Javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Opis aktivnosti:
V okviru aktivnosti naložbe »Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček« je podjetje Hlebček d.o.o. investiralo v  nakup nove opreme za pekarsko dejavnost. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije. Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne možnosti in v podjetju uvesti nove izdelke. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Rezultati aktivnosti naložbe so: Nova peč za peko kruha in pekovskega peciva, silosni sistem in pekovski vozički.

Povezave: