Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček

Naziv aktivnosti: Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček

Javni razpis: 3. Javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

 

Opis aktivnosti:

V okviru aktivnosti naložbe »Nakup opreme za predelavo v podjetju Hlebček« je podjetje Hlebček d.o.o. investiralo v  nakup nove opreme za pekarsko dejavnost. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne možnosti in v podjetju uvesti nove izdelke. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Rezultati aktivnosti naložbe so: Nova peč za peko kruha in pekovskega peciva, silosni sistem in pekovski vozički.

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/